ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

 

Մենք ձգտում ենք ունենալ այնպիսի Հայաստան, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա՝ անկախ իր սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակից, կարող է ստանալ գերազանց կրթություն։ 

Մեր առաքելությունն է նվիրյալ առաջնորդների համազգային շարժման խթանումը՝ հանուն Հայաստանի բոլոր երեխաների կրթական հնարավորությունների ընդլայնման։

Երբ մեր աշակերտները լինեն 25 տարեկան, իրենց ստացած կրթության շնորհիվ նրանք կբարելավեն իրենց կյանքի պայմանները` վաստակ ապահովելով իրենց և իրենց ընտանիքների համար: Նրանք կլինեն Հայաստանում  և երկրից դուրս բոլոր երեխաների համար բարձրակարգ կրթության ջատագովներ: Նրանք կլինեն գործուն քաղաքացիներ իրենց համայնքներում` մարմնավորելով իրենց տարածաշրջանների պատմության ու մշակույթի արժեքներն ու հպարտությունը:

 

364.jpg
 

Զարգացնելով և կատարելագործելով գալիք սերունդներին սպասվող հնարավորությունները` մեր աշակերտները կլինեն այն փոփոխությունը, որ անհրաժեշտ է` կերտելու Հայաստանի ապագան: Մեր աշակերտները կլինեն իրենց բնօրրանում ձգվող արմատներով, սակայն համաշխարհային ընդգրկմամբ իրազեկության տեր առաջնորդներ, որոնք կնպաստեն Հայաստանի կանոնավոր զարգացմանը և դերին հարափոփոխ համաշխարհային տնտեսության մեջ: