Ամբողջական Վարձատրություն

Ամբողջական վարձատրությունը, որը Դուք ստանում եք որպես Մասնակից, ներառում է Ձեր աշխատավարձը, կրթաթոշակը և բոլոր այն օգուտները, որոնք կապված են ձեր պրոֆեսիոնալ զարգացման և վերապատրաստման հետ: Մենք շատ ենք կարևորում նաև այն, թե ինչպես ենք մենք պատրաստում Ձեզ հաջողությանը, որը կլինի այս երկամյա ծրագրից դուրս և կնպաստի Ձեր մասնացիտական զարգացմանն ու կրթական հնարավորություններին: