Arm.png

Ընտրության
չափորոշիչներ

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող ընտրությանը մասնակցելու համար ապագա մասնակիցը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին.

 • 2019թ․ հուլիս ամսվա դրությամբ ունենա բակալավրի աստիճան,

 • գերազանց տիրապետի հայերենին, ունենա գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ (միայն արևմտահայերենին տիրապետող մասնակիցների համար «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը կկազմակերպի արևելահայերենի առցանց դասեր, որոնք մասնակիցը պետք է ավարտի մինչև Ամառային Ինստիտուտի մեկնարկը),

 • ունենա անգլերենի բազային գիտելիք

 • ունենա աշխատանքային թույլտվություն և սոցիալական քարտ (չունենալու դեպքում ձեռք բերել մինչև 2019թ-ի սեպտեմբեր),

 • ստանձնի երկու տարի ժամկետով դասավանդման պարտավորություն՝ սկսած 2019թ-ի հուլիսից մինչև 2021թ-ի հունիսը:

 
 

Անձնային
հատկանիշներ

Մենք հավատում ենք, որ հաջողության հասնելու համար մեր մասնակիցները պետք է ունենան հետևյալ հատկանիշները,

 • խորը հավատ առ այն, որ բոլոր երեխաները կարող են հասնել մեծ հաջողությունների և պատրաստակամություն՝ համառորեն դիմակայելու մարտահրավերներին,

 • առաջնորդության ընդգծված հմտություններ,

 • զգալի ձեռքբերումներ ակադեմիական, մասնագիտական, արտադասարանական ոլորտներում,

 • քննադատական մտածողություն և խնդիրներին համարժեք լուծում տալու ունակություն,

 • փոփոխություններին հարմարվելու ունակություն, սովորելու և աճելու պատրաստակամություն,

 • կազմակերպչական և ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,

 • անմնացորդ նվիրվածություն Հայաստանին և Հայաստանի բոլոր երեխաների հաջողության նպատակին:

 
 

Ընտրության գործընթաց

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ընտրության գործընթացը յուրահատուկ կառուցվածք ունի, որն օգնում է մեզ առանձնացնել այն դիմորդներին, ովքեր օժտված են ծրագրի շրջանակներում հաջողության հասնելու համար պահանջվող բոլոր հատկանիշներով:

Առցանց
հայտադիմում

Սա առաջին հնարավորությունն է պատմել մեզ Ձեր մասին: Առցանց դիմումի մեջ հարկավոր է լրացնել Ձեր կոնտակտային տվյալները, տրամադրել տեղեկություններ Ձեր կրթական և արտադասարանային գործունեության, ձեռքբերումների և աշխատանքային փորձի, մեր ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրության մասին, ինչպես նաև պատասխանել մի շարք այլ հարցերի։ Դուք կարող եք պահել (save) առցանց դիմումը և շարունակել լրացնել այն ավելի ուշ։ Հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ առցանց դիմումը պետք է լրացված լինի ամբողջությամբ մինչև համապատասխան վերջնաժամկետը, որպեսզի մեր մասնագետները կարողանան ընթացք տալ դրա գնահատմանը։

Հեռախոսային հարցազրույց

Հեռախոսային հարցազրույցի ընթացքում մենք կգնահատենք Ձեր ունակությունները և համապատասխանելիությունը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրին: Մենք նախապես կապ կհաստատենք Ձեզ հետ՝ հնարավորություն տալով ընտրել հարցազրույցի համար առաջարկվող օրերից և ժամերից Ձեզ առավել հարմարը: Նախքան հարցազրույցը վստահ եղեք, որ լիովին պատրաստվել եք։ Հարցազրույցը սովորաբար տևում է 20-30 րոպե։

Թեստավորում

Դիմորդները թեստ են անցնելու այն առարկա(ներ)ից, որոնց դասավանդելու համար իրենք դիմել են, ինչպես նաև ունենալու են վերլուծական ընթերցանության թեստ։ Թեստերի օգնությամբ ստուգվելու են տվյալ առարկա(ներ)ի դպրոցական մակարդակի գիտելիքները և հնարավորություն են տալու մեզ գնահատել այդ առարկա(ներ)ը դասավանդելու համար դիմողի կարողությունները։ Թեստի անցկացման վայրի և ժամի մասին մենք նախապես կտեղեկացնենք։

Գնահատման
կենտրոն

Գնահատման կենտրոնը մեկ օր տևողությամբ գործընթաց է, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալ փուլերով՝

 
 • բանավեճ

 • խմբային աշխատանք

 • դասընթացի նախագծի օրինակ

 • առարկայական քննություն

 • անհատական հարցազրույց:

Նշում: Արտերկրից դիմող մասնակիցների համար Գնահատման կենտրոնը կանկացվի հեռահար: (Skype-ի և WebEx-ի միջոցով):

Մասնակցության
առաջարկ