«Դասավանդի’ր, Հայաստան»-ի Առաջնորդության զարգացման երկամյա ծրագրի հայտադիմումները բաց են։ Կարող եք լրացնել հիմա։ Շնորհակալություն  

Հայտադիմում 2019

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Էջ 1

1. Անձնական տվյալներ
Ընթացիկ հասցե

Մշտական հասցե
2․ Ակադեմիական, մասնագիտական և արտալսարանային տվյալներ
Ակադեմիական տվյալներ
Բակալավրի աստիճան

Համալսարան 2


Մասնագիտական փորձ


Ներկայիս կամ վերջին աշխատավայրը


Կամավորության, կամ այլ չվճարվող աշխատանքի և արտալսարանային գործունեության փորձառություն։


Կրթաթոշակ/Ֆինանսական աջակցությունԷջ 2

3․Կարճ շարադրություններ
Արտահայտե՛ք և հիմնավորե՛ք Ձեր դրդապատճառները «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի Առաջնորդության Զարգացման Երկամյա Ծրագրին մասնակից դառնալու համար: Նշեք, թե.
  1. Ձեր կարծիքով որն է այն հիմնահարցը, որ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը փորձում է լուծել։ Հիմնավորե՛ք, թե ինչու՞ է այդ հարցը կարևոր խնդիր մեր երկրում և ինչպե՞ս Դուք կարող եք նպաստել դրա լուծմանը։
  2. Ինչու՞ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը հենց Ձեզ պետք է ընտրի որպես Ծրագրի մասնակից։ Մասնավորապես ինչպիսին կարող է լինել Ձեր նպաստը կրթության որակի բարելավման և համայնքների զարգացման մեր առաքելության գործում։
  3. Ի՞նչ եք ակնկալում ձեռք բերել Առաջնորդության Զարգացման Երկամյա Ծրագրին մասնակցելու արդյունքում։
  4. Ինչո՞վ եք պատրաստվում զբաղվել այս փորձառությունից հետո (մինչև 250 բառ)։ *
Նկարագրեք որևէ մարտահրավեր (նախաձեռնություն, փորձառություն), որը հաղթահարել եք և այն նպաստել է Ձեր առաջնորդության հմտությունների զարգացմանը (մինչև 250 բառ)․
  1. Նկարագրեք իրավիճակը/նախագիծը/փորձառությունը։
  2. Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեցիք/լուծումներ տվեցիք։
  3. Ինչպիսի՞ փորձառություն ձեռք բերեցիք։
  4. Ինչպե՞ս է այն ազդել կամ կարող է ազդել Ձեր հետագա գործունեության վրա։ *
4. Դասավանդման առարկայի իմացություն
Նշե՛ք այն մեկ կամ երկու առարկան, որոնք առավելագույնը համապատասխանում են Ձեր կրթության բնագավառին, և որոնք, ըստ Ձեզ, կարող եք դասավանդել։


5. Լեզուների իմացության վերաբերյալ տվյալներ
Ծրագրի մասնակիցները պետք է գերազանց տիրապետեն հայոց լեզվին։ 
Խնդրում ենք գնահատել Ձեր լեզուների իմացությունը հինգ բալանոց սանդղակով, որտեղ 5-ը գերազանցն է, 1-ը լեզվի իմացության բացակայությունը։


6. Լրացուցիչ տվյալներ
Այս հատվածի հարցերը օգտագործվելու են միայն վիճակագրական նպատակներով։ 


Երաշխավորող անձանց կոնտակտային տվյալներ
Խնդրում ենք տրամադրել Ձեզ երաշխավորող անձի կոնտակտային տվյալները։ Վերջինս պետք է լինի Ձեզ հետ ակադեմիական կամ մասնագիտական առնչություն ունեցած/ունեցող անձ (ուսուցիչ, դասախոս, ղեկավար և այլն)։ Երաշխավորողը չի կարող լինել Ձեր ընտանիքի անդամ կամ ընկեր։ 
Երաշխավոր անձի տվյալներ
Հաստատել և ուղարկել