Հայտադիմում 2018

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Էջ 1

1. Անձնական տվյալներ
Ընթացիկ հասցե


Մշտական հասցե

2․ Ակադեմիական, մասնագիտական և արտալսարանային տվյալներ
Ակադեմիական տվյալներ
Համալսարան 1Համալսարան 2Մասնագիտական փորձ


Ներկայիս կամ վերջին աշխատավայրը


Կամավորության, այլ չվճարվող աշխատանքի և արտալսարանային գործունեության փորձառություն։


Կրթաթոշակ/Ֆինանսական աջակցությունԷջ 2

3․Կարճ շարադրություններ
Արտահայտե՛ք և հիմնավորե՛ք Ձեր դրդապատճառները «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի Երկամյա Առաջնորդության Զարգացման Ծրագրին մասնակից դառնալու համար: Նշեք, թե.
 1. կազմակերպության տեսլականը և առաքելությունը ինչքանով են համապատասխանում Ձեր մասնագիտական հետաքրքրություններին,
 2. ինչ եք ակնկալում ձեռք բերել երկու տարի աշխատելով որպես ուսուցիչ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի շրջանակներում,
 3. ինչով եք պատրաստվում զբաղվել այս փորձառությունից հետո,
 4. ինչու «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը հենց Ձեզ պետք է ընտրի որպես ծրագրի մասնակից,
 5. Ձեր կարծիքով որն է այն հիմնահարցը, որ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը փորձում է լուծել իր տեսլականի և առաքելության միջոցով։ Հիմնավորե՛ք, թե ինչու է վերջինս կարևոր խնդիր մեր երկրում և ինչպես Դուք կարող եք նպաստել դրա լուծմանը (առավելագույնը 300 բառ)։ *
Նկարագրեք որևէ նախաձեռնության վրա աշխատելու ընթացքում Ձեզ հանդիպած լուրջ խոչընդոտները: Կարող եք ընտրել որևէ մասնագիտական նախաձեռնություն, որի վրա աշխատել եք նախորդ 2 տարիների ընթացքում: Ձեր պատասխանը պետք է ներառի հետևյալ հարցերի պատասխանները՝  
 1. որն էր նախագծի նպատակը,
 2. որոնք էին խոչընդոտները և ինչու առաջացան,
 3. ինչպես ընդունեցիք ծագած խոչընդոտները,
 4. ինչպիսի քայլեր ձեռնարկեցիք,
 5. ինչպիսին էր նախագծի վերջնական արդյունքը՝ համեմատած սահմանված նպատակային արդյունքի հետ,
 6. ինչու նմանատիպ արդյունք ունեցավ: Հանդիպած խոչընդոտը ամբողջությամբ նկարագրելիս մի կենտրոնացրեք շարադրությունը դրա նկարագրության վրա. ավելի կարևոր է նկարագրել Ձեր արձագանքը և պատմել Ձեր կողմից ձեռնարկված միջոցների մասին (առավելագույնը 300 բառ): *

4. Դասավանդման առարկայի իմացություն
Նշե՛ք այն մեկ կամ երկու առարկան, որոնք առավելագույնը համապատասխանում են Ձեր կրթության բնագավառին, և որոնք, ըստ Ձեզ, կարող եք դասավանդել։


5. Լեզուների իմացության վերաբերյալ տվյալներ
Ծրագրի մասնակիցները պետք է գերազանց տիրապետեն հայոց լեզվին։ 
Խնդրում ենք գնահատել Ձեր լեզուների իմացությունը հինգ բալանոց սանդղակով, որտեղ 5-ը գերազանցն է, 1-ը լեզվի իմացության բացակայությունը։

6. Լրացուցիչ տվյալներՀավելյալ տեղեկություններ
Այս հատվածի հարցերը օգտագործվելու են միայն վիճակագրական նպատակներով։ 


Երաշխավորող անձանց կոնտակտային տվյալներ
Խնդրում ենք տրամադրել Ձեզ երաշխավորող 2 անձանց կոնտակտային տվյալներ։ Վերջիններս պետք է լինեն Ձեզ հետ ակադեմիական կամ մասնագիտական առնչություն ունեցած/ունեցող անձիք (ուսուցիչներ, դասախոսներ, ղեկավարներ և այլն)։ Երաշխավորողը չի կարող լինել Ձեր ընտանիքի անդամ կամ ընկեր։ 
Իրենց կոնտակտային տվյալները խնդրում ենք նշել ստորև:
Երաշխավոր 1
Երաշխավոր 2
Հաստատել և ուղարկել

Need assistance with this form?